Vážený zákazník,

Ď-A-K-U-J-E-M-E vašu objednávku sme spracovali. V najbližšom možnom čase Vás budeme kontaktovať.

S pozdravom BIKE CENTRUM PREŠOV™ tím

---

Mobil: +421 (0) 911 512 413

E-mail: info@bikecentrumpresov.sk

www.bikecentrumpresov.sk

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú určené výlučne pre potreby jeho adresáta. Dokument môže obsahovať informácie chránené ako obchodné tajomstvo, prípadne informácie podliehajúce ochrane podľa iných právnych predpisov. Preto Vás v prípade, ak Vám bol mylne doručený, vyzývame, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia či jeho použitia pre vlastné potreby. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás o takomto prípade bez zbytočného odkladu informovali a dokument následne zlikvidovali.